Sıkça Sorulan Sorular
08 Temmuz 2022

AMELİYATHANE ALANLARI VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Hastanemiz Ameliyathanesinde: 3 ameliyat odası, (sadece 1aktif oda ve 1 masa), 1 post -op odası, 1 lokal odası bulunmaktadır .Ameliyathanede hasta ve çalışan giriş çıkışı ayrıdır. Ameliyathane tüm planlı ve olası ameliyatlar için 24 saat hazırdır. Ameliyat hizmetleri randevu usulü ve acil ameliyatlar olarak sürdürülür. Ameliyathane katı serbest dolaşılan non-steril alan, özel kıyafetle girilebilen yarı steril alan ve ameliyatların yapıldığı ve steril malzemelerin bulunduğu steril alan olmak üzere 3 bölümden oluşur. Ana kapı ve hasta giriş kapısına kadar olan bölüm non-steril alandır. Soyunma odalarında özel ameliyathane giysileri ve terlikleri giyilerek yarı steril alana girilir. Ameliyathanenin steril alanına ise maske-bone takılır, terlik değiştirilerek personel kapısından girilir. Hastaları servisten getiren sedyeler hasta giriş kapısından yarı steril alandan kızak değiştirilerek içeri steril alana alınır. Tekerlekli alt yarı nonsteril alanda kalır. Bu alana girişte steril alan terliği giyilir. Bone,  maske takılır. Hastanın bone (gerektiğinde maske) kontrolü yapılarak sedye ile içeri alınır

  • NONSTERİL (SERBEST ) ALAN(MAVİ) Ameliyathane kat girişinden  ameliyathane girişine kadar olan alandır. Personel giriş kapısı ve koridoru soyunma odaları lavabo, Wc bu alandadır. Ayakkabılar çıkarılır ameliyathane terliği-galoş giyilir.Hastalar bu alana serviste ameliyat önlüğü giymiş olarak sedyeyle gelirler.(gerekli durumlarda bone ve maske takılmalıdır)
  • YARI STERİL( TEMİZ) ALAN(SARI): Ameliyathane girişinden steril alan girişine kadar olan bölümdür. Steril malzeme depo çıkış kapısı bu alana açılmakta ve ameliyatta kullanılacak malzeme transferi buradan yapılmaktadır. Personel dinlenme odaları, terlik değiştirme alanları buradadır. Bu alanda ameliyathane terliği ve ameliyathane kıyafetleri ile bulunulur .Hastalar bariyerli ameliyat girişinden sedye değişimi ile ameliyathaneye alınır.
  • STERİL  ALAN (KIRMIZI): Ameliyat odalarının cerrahi yıkanma lavabolarının sarf depoların olduğu alandır.
  • Ameliyathanede ameliyathane forması giyilir. Ameliyathane dışındaki personeller steril alana girerken galoş ve önlük giymeli maske ve bone takmalıdır.
  • Ameliyathane formaları ile ameliyathane dışına çıkarken üzerine beyaz önlük giyilmeli ve önü kapatılmalıdır. Ameliyathane kıyafetleri ile hastane dışına çıkılmamalıdır.
  • Hastayı getiren personel ameliyathane girişinden geçmemeli hastayı ameliyathane personeline teslim etmelidir .Hasta  hasta giriş kapısından kızaklı sedye ile alınmalı sedyenin tekerlekli alt kısmı dışarıda bırakılmalıdır.
  • Ameliyathanede duvar, tavan ve zeminde kullanılan malzemeler dezenfeksiyon ve temizliğe uygun özellikte olmalıdır .Ameliyat odasında duvar birleşim noktaları düzgün köşesiz ve çıkıntısızdır. Yer döşemesinde anti-bakteriyel özellikte derzsiz malzeme kullanılmalıdır.