Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

 

Dürüstlük

Takım çalışması

Süreklilik

Hasta odaklılık

Etkililik

Çalışan odaklılık

Etkinlik

Mükemmellik

Verimlilik