Satın Alma
30 Nisan 2022

Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli mal ve hizmetin satın alınmasını sağlamak.

 1. Üst yönetim tarafından ve ilgili mevzuatla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile amirinin direktifleri doğrultusunda kendisine ait görev alanı içinde kalan faaliyetlerin, birimin plan, program ve bütçe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.
 2. Hastane için gerekli olan ve yakın piyasadan temin edilebilecek araç gereç ve malzemelerin satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 3. Pazarlığı yapılarak siparişi verilmiş malzemelerle ilgili firmayla görüşerek, malzemelerin hastane ambarına teslimini sağlamak.
 4. Hastane Müdürünün talimatları doğrultusunda acil olarak alınması gereken malzemelerin temini için satın alma memurunu görevlendirmek.
 5. Fatura ve sevk irsaliyelerinin alınan mala uygunluğunu kontrol etmek.
 6. Firmalardan alınan faturaların işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 7. Gerektiğinde sipariş teslimatlarının yavaşlatılmasını veya hızlandırılmasını sağlamak.
 8. İhale ve satın alımlara yönelik yazışmaları yaptırmak ve firmalarla irtibatı sürdürmek.
 9. Kurumla ilgili yurt içi ve yurt dışı kargoların gönderilmesini sağlamak.
 10. Gelen ve giden evrakla ilgilenmek, gereğini yapmak.
 11. Kendi görev alanı içindeki ve diğer bölümlerle olan yazılı ve sözlü bilgi akışının tam, doğru ve zamanında oluşmasını sağlamak.
 12. Görev verilmesi halinde faaliyetleriyle ilgili dış temaslarda bulunmak, söz konusu temaslarda verilen talimatlar içinde davranmak; gelişme ve sonuçları amirine bildirmek.
 13. Amirleri tarafından görevlendirilmesi durumunda, komisyon, komite, vb. çalışma gruplarında yer almak; verilen görevleri yapmak.
 14. Amirinin ihtiyaç duyabileceği kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak.
 15. Görev alanı ile ilgili olarak amirinin verdiği diğer işleri yapmak. .