Sıkça Sorulan Sorular
01 Temmuz 2022

Yoğun bir çalışma temposuna sahip olan Acil Hekiminin görev ve sorumlulukları şunlardır:

Acil Servise gelen hastanın muayene, teşhis ve tedavisinin acil olarak yapılmasını sağlamak, acil servis, eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarına katılmak.

1.İşlemlerini Acil Servisin önceden belirlenen işleyiş kurallarına ve talimatlarına göre yapar.

2. Uzman hekim (varsa acil tıp uzmanı) denetiminde ve sorumluluğunda acil servise gelen hastaların tanı, tedavi, bakım ve gerekli tetkiklerinin yapılmasını sağlar.

3. Uzman hekim onayı ile gerekirse konsültasyon ister, konsültan hekimin hastaya zamanında gelerek müdahale etmesini sağlar.

4. Acil serviste kullanılan hasta kayıt evraklarının ve dosyalarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulmasını sağlar.

5. Hastanın anamnezini alırken şüpheli durumda bulunan her hastayı adli vaka olarak değerlendirir.

6. Adli vaka hastalarını hastane polisine bildirir ve kayıtlara işlenmesini sağlar.

7. Adli vakalı hastalar için adli dosya açılmasını ve geçici rapor düzenlenmesini sağlar.

8. Konsültan hekimlerin yatmasına karar verdiği hastaların yatırılması konusunda ilgili hekimle işbirliği yapar.

9. Hastaların acil servisten taburcu olmalarına karar verir.

10. Acil servis hastasına yapılan tıbbi ve idari tüm işlemlerin kayıtlara geçmesini sağlar.

11. Acil servis ve hastanede düzenlenen eğitim toplantılarına katılır.

12. Beraber çalıştığı diğer sağlık personeli ile uyumlu bir ekip çalışması yapar.

13. İşleyişi bozan durumları, Acil Servis Sorumlu Hekimine bildirir.

14. Acil servis için belirlenen çalışma saatlerine ve nöbet devir teslim prensiplerine uyar.

15. Hastane Afet Planının parçası olarak önceden belirtilen görevleri yerine getirir.

16. Acil servis sorumlusu ve uzmanları tarafından belirlenen bilimsel çalışma, araştırma vb. görevleri de yerine getirir.

17. Acil Servis Hekimine çalışmaları ile ilgili olarak rapor verir ve kendisine verilen diğer görevleri de yapar.