Hasta Hakları
20 Haziran 2022

1-Sağlık kurumlarında hasta hakları ihlallerinin bildirilmesi amacıyla oluşturulacak ücretsiz iletişim araçlarının (telefon, faks, internet bağlantısı olan bilgisayar) çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak.

2-Aylık olarak çalışmalarını hasta hakları merkez birimine rapor etmek.

3-Şikayet Bildirim Formunu bir sonraki kademeye göndermek, sonucu takip etmek ayrıca formu elektronik ortama aktarmak.

4-Hastane hizmetleri konusunda yapılan şikayetleri konularına göre sınıflayarak hastane yönetimine sunmak.

5-Hasta hakları uygulamalarına ilişkin bilgileri rapor etmek