Enfeksiyon Birimi
24 Haziran 2022

Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesine, tespit ve kontrolüne yönelik çalışma yöntemlerini belirlemektir.

Görev ve Sorumluluklar

1. Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, ilgili laboratuvarlardan kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
2. Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,
3. Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak,
4. Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak,
5. Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,
6. Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,
7. Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir.8-Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir.