Amaç ve Hedeflerimiz
20 Haziran 2022

1-KURUMSAL AMAÇLAR

 • Kurumsal amaçlara ulaşmak için görev, yetki, sorumluluk ve iletişim mekanizmalarının tanımlanması
 • Hastanenin iş akışının belirlenmiş bir organizasyon yapısı içinde yürütülmesi ve denetlenmesinin sağlanması
 • Kalite standartlarının kurumsal kültüre yerleşmesi
 • Hastane kalite iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda, hasta\hasta yakını ve çalışanlara yönelik gerekli eğitimlerin etkin ve etkili bir şekilde verilmesi
 • Hastane uygulamalara ait süreçlerinin planlanması, yazılı hale getirilmesi ve uygulamaların yazılı kurallara uygun olarak yerine getirilmesi
 • Hasta memnuniyetini artırmak
 • Hasta ve çalışanların sağlığını/güvenliğini tehdit edebilecek gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak
 • Hastanede çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve\veya önlemek.
 • Hastanelerde enfeksiyonların önlenmesi için gerçekleştirilen tüm sterilizasyon işlemlerinin bilimsel kurallar ve Kabul görmüş uygulamalar çerçevesinde kontrol altına alınmasını sağlamak.  
 • Hastanenin görsel alanlarının modernize etmek çocuk hasta ve yakınları için düzenleme yapmak.
 • Hasta hakları yönetmeliği gereği dini vecibelerini yerine getirebilme hakkı

2-KURUMSAL HEDEFLER

 • Organizasyon yapısı kapsamında tüm birimlerin ve çalışanların görev yetki ve sorumluluklarını güncellemek .
 • Hastanenin tüm işleyişinin SKS standartlarına uygun olması ve 2021 yılı kalite performans puanının %90 in üzerinde tutmak. 
 • Personelin eğitimlere katılım oranı %95 in üzerinde tutmak.
 • Tüm kalite dokümanlarının güncellenmesi.
 • Hasta hasta yakınları şikayetlerinin %90nı da yerinde çözmek.
 • Hastanemiz kapasitesi kapsamında en üst düzeyde hizmet verebilmek.
 • Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili istenmeyen olay bildirimi eğitimi vermek ve sistemin işlevselliği açısından geri bildirim uygulaması yapmak.
 • Kırmızı kod düzenlemesini 4444 olarak faaliyete geçirmek ve gerekli eğitimleri vermek.
 • Sterilizasyon ünitesini verimlilik ve SKS kriterlerine uygun olarak eksik belirtilen hususları düzenlemek.
 • Bekleme salonlarını tablo ile süsleme çocuk oyun alanı hazırlamak.
 • Mescidin çok kalabalık olduğu günlerde kullanılabilecek ek alanların oluşturulmasını sağlamak

3-KALİTE POLİTİKAMIZ;

 Hastanemizin hizmet alanlarında eşit, zamanında, hasta ve çalışanın güvenliğinin sağlandığı, memnuniyet odaklı, sürekli eğitimle gelişmeyi ve değişimi takip eden, destekleyen, ölçen, çalışanlar tarafından desteklenen, kalite standartlarına ve mevzuatlara uyan sağlık hizmeti vermektir.