Tig Birimi
30 Nisan 2022

İdari Mali İşler Müdürü’nün belirleyeceği bir kişi

  1. Hastalık grupları arasında maliyet farklılıklarını ortaya koymak.
  2. Yönetilebilir bir ödeme yöntemine geçmek.
  3. Planlama ve araştırmalara ışık tutmak.
  4. TİG uygulayan ülkelerle karşılaştırma yapmak.
  5. Sağlık insan gücü planlaması yapmak.
  6. Hastane yönetim aracı olarak kullanmak.