Kalite Politikası
12 Nisan 2022

KALİTE POLİTİKASI

Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı hizmet sunmak.

Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak, sağlık alanında uluslararası standartlara uygun hizmet veren bir kurum olarak, çalışmalarını sürdürmek.

Sürekli eğitimi teşvik etmek ve uygulamak.

Kanıta dayalı veri takibi ile göstergeleri izlemek ve süreçleri iyileştirmek.

Hasta ve çalışan güvenliğine odaklı hizmet anlayışını sürdürmek.

Hasta haklarını gözetmek ve şikayet çözümünde öncü kurum olmak.

Hasta bilgi gizliği ve mahremiyetini her alanda korumayı hedeflemek.

Etik kurallara uygun uluslararası kalitede hizmet sunmak.

Çalışanlarımızın çevre bilincini artırmak.

Hastane kaynaklarını etkin kullanmak ve süreç verimliliğini artırmak.

Toplumun geniş kesimine kaliteli hizmeti sunmak.