Eğitim Birimi
24 Haziran 2022

Hemşirelerin mesleki gelişimini sağlamak üzere işe uyum programları, hizmet içi eğitim ve diğer eğitsel programların yerine getirilmesini sağlamaktır.

Görev ve Sorumluluklar

1. Tüm çalışanların mesleki gelişimleri için hedef, amaç ve politikaları geliştirmek.
2. Tüm çalışanların eğitim gereksinimlerini belirlenmek.
3. Önceliklerin saptanması, planlanması ve eğitimin verilmesini sağlamak.
4. Eğitim programının yürütülebilmesi için eğitimci, zaman, yer ve ekipmanı sağlamak üzere ilgili kişi/birimlerle iş birliği yapmak.
5. Eğitim programları, uygulanması, sorunlar ve gereksinimler konusunda müdürlüğe bilgi vermek ve görüş almak.
6. Eğitim programlarının düzenli olarak kurum içinde duyurulmasını sağlamak.
7. Hemşirelerin eğitime katilimi ve başarıları konusunda değerlendirmelerini yapmak görüş bildirmek.
8. Hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine yönelik enfeksiyon kontrol hemşiresi ile iş birliği yapmak, önerilerde bulunmak.
9. Kurum politikaları doğrultusunda eğitim çalışmalarını değerlendirmek, rapor hazırlamak ve sunmak.
10. İdari Mali İşler Müdürlüğünün öncülüğünde eğitime katılan hemşireler için ödül sistemi (yeni sorumluluklar, katilim belgesi, kredi sistemi gibi) geliştirmek ve yürütmek.
11. Eğitim programları ile katılanlara ilişkin kayıtları tutmak ve kayıt sistemlerini geliştirmek.
12. Eğitim materyali arşivi geliştirmek.
13. Çalışanların, eğitim gereksinimlerini belirlemeleri ve mesleki gelişimleri için danışmanlık yapmak.
14. Eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri izlemek ve uygulamak.
15. Güncel, mesleki yayınları izler ve hemşirelere duyurur. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili araştırmalar yapmak.
16. Mesleki seminer, konferans, toplantı gibi etkinliklere katılmak ve çalışanların da bu gibi etkinliklere katılmasını sağlayıcı duyuruları yapmak.
17. Hemşirelik hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve kurum içindeki hemşirelik hizmetinin tanıtımını sağlamak amacıyla yayın geliştirmek.