Biyomedikal Depo
22 Haziran 2022


Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla dayanıklı taşınır ve sarf niteliğindeki biyomedikal malzeme, teçhizat, cihaz ve sistemlerin ve bunlara bağlı sarf, yedek parça, aksesuarların etkin stok yönetimi amacıyla ilgili birim(ler)e teknik destek sağlamaktır.

 

a)Kullanılmakta olan tıbbi cihazların periyodik olarak kalibrasyonunu ile bu cihazların bakım ve onarımını yapar.

b)Kuruma alınması düşünülen tıbbi cihazların teknik şartnamesinin hazırlanmasında ve alınan tıbbi cihazların muayene kabulünde görüş verir.

c)Tıbbi cihazların kullanımımı hakkında ilgili personele bilgi verir.

ç) Hasta ve çalışanları tıbbi cihazların zararlı etkilerinden korumak için gerekli tedbirleri alır.

Sözleşme ile dışarıdan alınan bakım hizmetlerinde ilgili firmanın bakım görevlisine, işin sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli desteği vermek. Bakımı yapan kişiyi izleyerek hastane dahilinde eşlik etmek.

d) Bakım, onarım veya kalibrasyonun tamamlanabilmesi için dışarıdan temin edilmesi gereken bir hizmet veya malzeme olması durumunda Hastane Müdürü’nü bilgilendirmek

e) Satın alma öncesi biyomedikal cihazların teknik şartnamesinin hazırlanmasına yardımcı olmak ve ilgili değerlendirmelerde bulunmak.

f) Yeni alınan biyomedikal cihazı teslim almak ve ilgili bölüme teslim etmek.

g) Biyomedikal cihazların etkin ve emniyetli bir biçimde kullanılabilmesi için ilgili personeli eğitmek.

h)Biyomedikal cihazların envanterlerini oluşturmak ve güncellemek.